Lugna promenader i skogen

Den som är hundägare vet att det sällan finns tid för långa promenader tillsammans med hunden på morgonen. Det blir oftast en snabb länk runt kvarteret för att hunden endast skall uträtta sina behov. Men efter en lång dag på jobbet och en lång dag för din hund som väntat hemma kan det vara skönt att göra en längre promenad tillsammans. Frisk luft och motion är nyttigt för både dig och din hund och lugna promenader i skogen är hälsosamt för både människa och hund.

Positiva effekter för människan

promenader

Att göra promenader i skogen är dessutom avkopplande och ger mera energi. För människan är den bakomliggande orsaken till vissa sjukdomar direkt relaterade till huruvida man motionerar eller ej. Personer som motionerar mindre löper större risk att drabbas av framför allt åldersrelaterade sjukdomar. En lugn skogspromenad om dagen har konstaterats kunna sänka blodtrycket och stresshormonerna. Då stresshormonerna minskar och mera endorfiner produceras, ökar motståndskraften mot infektioner i kroppen. Endorfiner är ett hormon som höjer lyckokänslan hos männsikan. Ett lägre blodtryck minskar också risken för blodpropp och övriga kärlsjukdomar. Dessa goda effekter på din kropp gör att du känner dig mera avslappnad vilket i sin tur leder till en bättre nattsömn. En 30 minuters promenad räcker redan till för att ha en positiv inverkan på kroppen och välbefinnandet. Beroende på vad du har för hund kan det dock hända att ni får göra en lite längre promenad.

Skogspromenader är bra för din hund

promenaderTillräcklig och regelbunden motion är viktigt för att din hund skall må bra. Genom långa och avslappnande skogspromenader kan man förebygga uppkomsten av hjärt-och kärlsjukdomar, fetma och beteendeproblem som kan drabba hundar. När hunden får göra promenader i skogen stimuleras dess sinnen av olika ljud, dofter samt andra intryck i omgivningen. Om hunden inte får tillräckligt med stimulans kan det leda till tristess och ångest som i sin tur kan leda till beteendeproblem hos hunden. En hund som inte mår bra kan vara aggressiv, orolig och opålitlig. Man behöver inte vara rädd för att ge sin hund för mycket motion eller att hunden får för mycket stimulans. En avslappnad, lugn och välmående hund lever oftast längre än en hund som fått för lite motion och stimulans. Större hundar behöver i regel dock mera motion än mindre hundar. Hundvalpar behöver inte lika mycket motion som fullvuxna hundar men i takt med att hunden växer och utvecklas, ger man den motion den behöver. 

 

 

Published by